Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

61,83 €

Pressupost inicial

6,49 M€

% execució

96,92 %
Ingrés real són 6,29 M€

% sobre el total del press.

6,05 %

Mitjana ingrés provincial

110.450,28 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 23,11% 1,5 M€
Interessos de dipòsits 1,54% 100.000 €
Rendes de béns immobles 1,23% 80.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 74,11% 4,81 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.