Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

4,63 €

Pressupost inicial

480.000 €

% execució

268,04 %
Ingrés real són 1,29 M€

% sobre el total del press.

0,45 %

Mitjana ingrés provincial

68.602,06 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 60,42% 290.000 €
Interessos de dipòsits 20,83% 100.000 €
Rendes de béns immobles 16,67% 80.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 2,08% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.