Interessos de bestretes i préstecs concedits

Pressupost inicial / hab.

2,80 €

Pressupost inicial

290.000 €

% execució

11,74 %
Ingrés real són 34.049,02 €

% sobre el total del press.

0,27 %

Mitjana ingrés provincial

97.671,29 €

Sobre aquesta partida

Interessos de deute no documentada en títols valors, préstecs de tot tipus, bestretes o pòlisses de crèdit. Per conceptes, s'han de diferenciar els interessos percebuts en funció dels grups d'entitats o subjectes deutors.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De societats mercantils, EPE i altres organismes públics 100,00% 290.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.