Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

3,46 €

Pressupost inicial

358.484,49 €

% execució

59,40 %
Despesa real són 212.932,43 €

% sobre el total del press.

0,33 %

Mitjana despesa provincial

169.792,69 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 14,15% 50.741,26 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 10,19% 36.515,98 €
Equips per a processos d'informació 50,27% 180.227,25 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 25,38% 91.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.