Reintegraments per operacions de capital

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 0,00 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 0 €

% execució

NaN %
Ingrés real són 0 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana ingrés provincial

0 €

Sobre aquesta partida

Ingressos realitzats en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, originats per reintegraments d'exercicis tancats (els produïts en un exercici diferent a aquell en el qual es va reconèixer l'obligació) per operacions dels capítols 6 i 7. Els reintegraments del pressupost corrent s'imputaran al mateix pressupost de despeses amb càrrec al qual s'hagin reconegut les respectives obligacions, minorant l'import d'aquestes, així com el dels pagaments corresponents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
D'exercicis tancats NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.