Actius financers

Pressupost inicial / hab.

28,95 €

Pressupost inicial

3 M€

% execució

81,20 %
Ingrés real són 2,44 M€

% sobre el total del press.

2,79 %

Mitjana ingrés provincial

216.076,77 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.