Passius financers

Pressupost inicial / hab.

83,12 €

Pressupost inicial

8,87 M€

% execució

63,42 %
Ingrés real són 5,62 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

647.691,08 €

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 8,87 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.