Passius financers

Pressupost inicial / hab.

25,57 €

Pressupost inicial

2,65 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 2,65 M€

% sobre el total del press.

2,46 %

Mitjana ingrés provincial

731.115,28 €

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 2,65 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.