Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

18,45 €

Pressupost inicial

1,97 M€

% execució

108,47 %
Despesa real són 2,14 M€

% sobre el total del press.

1,72 %

Mitjana despesa provincial

120.059,97 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,97 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,20% 1,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,02% 492.682,38 €
Transferències corrents 8,78% 172.868,4 €