Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

23,09 €

Pressupost inicial

2,38 M€

% execució

85,62 %
Despesa real són 2,04 M€

% sobre el total del press.

1,76 %

Mitjana despesa provincial

125.053,19 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 2,38 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,23% 1,84 M€
Despeses corrents en béns i serveis 15,88% 378.411 €
Transferències corrents 6,89% 164.100 €