Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

98,48 €

Pressupost inicial

10,52 M€

% execució

95,85 %
Despesa real són 10,08 M€

% sobre el total del press.

10,50 %

Mitjana despesa provincial

939.882,53 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 75,52% 7,94 M€
Coord. organització institucional entitats locals 6,62% 696.000 €
Informació bàsica i estadística 0,01% 1.200 €
Participació ciutadana 17,84% 1,88 M€
Atenció als ciutadans 0,01% 1.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,43% 5,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,54% 5 M€
Transferències corrents 2,03% 213.495 €