Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

309,21 €

Pressupost inicial

32,04 M€

% execució

100,65 %
Despesa real són 32,25 M€

% sobre el total del press.

29,78 %

Mitjana despesa provincial

406.395,9 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,82% 584.201,59 €
Personal eventual 3,02% 968.911,48 €
Personal funcionari 43,50% 13,94 M€
Personal laboral 21,96% 7,04 M€
Altre personal 0,08% 25.000 €
Incentius al rendiment 7,52% 2,41 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,09% 7,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.