L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

0 %
Ingressos pressupostats 154,97 M€
Pressupost inicial 148,98 M€
Ingressos executats 40.887,72 €
El 2023 l'execució va ser del 84 %

Execució de despeses

11 %
Despeses pressupostades 154,97 M€
Pressupost inicial 148,98 M€
Despeses executades 18,2 M€
El 2023 l'execució va ser del 78 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria