L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

93 %
Ingressos pressupostats 127,88 M€
Pressupost inicial 110,22 M€
Ingressos executats 119,54 M€
El 2017 l'execució va ser del 112 %

Execució de despeses

90 %
Despeses pressupostades 127,88 M€
Pressupost inicial 110,22 M€
Despeses executades 115,95 M€
El 2017 l'execució va ser del 105 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria