L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

84 %
Ingressos pressupostats 172,06 M€
Pressupost inicial 131,28 M€
Ingressos executats 144,89 M€
El 2022 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

78 %
Despeses pressupostades 172,06 M€
Pressupost inicial 129,58 M€
Despeses executades 134,87 M€
El 2022 l'execució va ser del 81 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria