Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 03 febrer 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

0 %
Ingressos pressupostats 133,49 M€
Pressupost inicial 131,28 M€
Ingressos executats 268.076,21 €
El 2022 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

4 %
Despeses pressupostades 133,49 M€
Pressupost inicial 131,28 M€
Despeses executades 6,18 M€
El 2022 l'execució va ser del 76 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria