En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.373,37 €
Pressupost per habitant actual: 1.428,58 €

Pressupost inicial

148,98 M€
Pressupost actual: 154,97 M€

Execució

11% del pressupost actual

Habitants

108.479

Capacitat d'autofinançament

71.32 %
1,19 % més vs 2023

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.191.114,00 € 8,85%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.695.561,54 € 10,54%
Habitatge i urbanisme 14.882.179,43 € 9,99%
Benestar comunitari 21.981.464,36 € 14,75%
Medi ambient 5.313.375,47 € 3,57%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 179.965,62 € 0,12%
Serveis socials i promoció social 13.815.692,53 € 9,27%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.590.829,14 € 1,07%
Educació 10.770.316,52 € 7,23%
Cultura 6.544.021,19 € 4,39%
Esport 3.682.021,70 € 2,47%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.911.481,77 € 2,63%
Transport públic 2.206.324,32 € 1,48%
Infraestructures 104.315,44 € 0,07%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.078.550,18 € 2,74%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.565.006,89 € 1,72%
Serveis de caràcter general 13.504.058,50 € 9,06%
Administració financera i tributària 14.965.836,47 € 10,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
0%
Despesa
11%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 59.667.001,36 € 550,03 € 40,05 %
Impostos indirectes 4.932.767,52 € 45,47 € 3,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.810.305,09 € 247,15 € 18,00 %
Transferències corrents 36.136.599,57 € 333,12 € 24,26 %
Ingressos patrimonials 620.000,00 € 5,72 € 0,42 %
Alienació d'inversions reals 7.176.277,66 € 66,15 € 4,82 %
Transferències de capital 2.269.954,87 € 20,93 € 1,52 %
Passius financers 11.369.209,00 € 104,81 € 7,63 %
Total 148.982.115,07 € 1.373,37 €

Cerca una partida específica