Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

127,36 €
Pressupost actual / hab.: 128,02 €

Pressupost inicial

13,82 M€
Pressupost actual: 13,89 M€

% execució

13,36 %
Despesa real són 1,86 M€

% sobre el total del press.

9,32 %

Mitjana despesa provincial

13,82 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 94,33% 13,03 M€
Promoció social 5,67% 783.142,43 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.