Cultura

Pressupost inicial / hab.

60,33 €
Pressupost actual / hab.: 64,10 €

Pressupost inicial

6,54 M€
Pressupost actual: 6,95 M€

% execució

51,00 %
Despesa real són 3,55 M€

% sobre el total del press.

4,67 %

Mitjana despesa provincial

6,54 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 7,41% 484.899,09 €
Joventut 8,05% 526.928,89 €
Biblioteques i arxius 19,66% 1,29 M€
Promoció cultural 64,88% 4,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.