Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

144,69 €
Pressupost actual / hab.: 151,60 €

Pressupost inicial

15,7 M€
Pressupost actual: 16,45 M€

% execució

9,11 %
Despesa real són 1,5 M€

% sobre el total del press.

11,04 %

Mitjana despesa provincial

15,7 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 8,95% 1,4 M€
Seguretat i ordre públic 76,12% 11,95 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 7,22% 1,13 M€
Mobilitat urbana 5,83% 915.450,58 €
Protecció civil 1,88% 294.636,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.