En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 novembre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

998,68 €
Pressupost per habitant actual: 998,68 €

Pressupost inicial

102,99 M€
Pressupost actual: 102,99 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

103.123

Deute

202,77 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.235.000,00 € 10,91%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.649.474,03 € 11,31%
Habitatge i urbanisme 3.104.163,22 € 3,01%
Benestar comunitari 17.561.087,36 € 17,05%
Medi ambient 2.810.731,83 € 2,73%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.691,60 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 312.000,00 € 0,30%
Serveis socials i promoció social 7.976.646,09 € 7,75%
Foment de l'ocupació 75.717,20 € 0,07%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.839.270,06 € 5,67%
Educació 8.839.521,76 € 8,58%
Cultura 4.820.514,16 € 4,68%
Esport 2.477.697,36 € 2,41%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 6.840.884,02 € 6,64%
Transport públic 1.491.207,32 € 1,45%
Infraestructures 76.556,19 € 0,07%
Altres actuacions de caràcter econòmic 2.343.971,48 € 2,28%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.419.006,24 € 2,35%
Serveis de caràcter general 7.615.342,89 € 7,39%
Administració financera i tributària 5.490.356,83 € 5,33%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 novembre 2022.

Ingressos
112%
Despesa
105%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.235.000,00 € 108,95 € 10,91 %
Serveis públics bàsics 35.125.456,44 € 340,62 € 34,11 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.372.054,89 € 81,19 € 8,13 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 21.977.003,34 € 213,11 € 21,34 %
Actuacions de caràcter econòmic 10.752.619,01 € 104,27 € 10,44 %
Actuacions de caràcter general 15.524.705,96 € 150,55 € 15,07 %
Total 102.986.839,64 € 998,68 €