Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.235.000,00 € 108,95 € 10,91 %
Serveis públics bàsics 35.125.456,44 € 340,62 € 34,11 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.372.054,89 € 81,19 € 8,13 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 21.977.003,34 € 213,11 € 21,34 %
Actuacions de caràcter econòmic 10.752.619,01 € 104,27 € 10,44 %
Actuacions de caràcter general 15.524.705,96 € 150,55 € 15,07 %
Total 102.986.839,64 € 998,68 €

Cerca una partida específica