Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.622.284,00 € 128,31 € 9,18 %
Serveis públics bàsics 43.971.460,72 € 414,17 € 29,64 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.888.335,38 € 102,56 € 7,34 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 21.958.172,46 € 206,82 € 14,80 %
Actuacions de caràcter econòmic 34.186.279,97 € 322,00 € 23,04 %
Actuacions de caràcter general 23.746.990,89 € 223,67 € 16,00 %
Total 148.373.523,42 € 1.398,64 €

Cerca una partida específica