Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.450.000,00 € 107,27 € 8,72 %
Serveis públics bàsics 48.939.483,86 € 458,49 € 37,28 %
Actuacions de protecció i promoció social 12.852.913,76 € 120,41 € 9,79 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 22.023.571,96 € 206,33 € 16,78 %
Actuacions de caràcter econòmic 10.294.579,63 € 96,44 € 7,84 %
Actuacions de caràcter general 25.720.531,11 € 240,96 € 19,59 %
Total 131.281.080,32 € 1.229,90 €

Cerca una partida específica