Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 10.955.000,00 € 104,96 € 10,26 %
Serveis públics bàsics 35.253.268,37 € 337,76 € 33,01 %
Actuacions de protecció i promoció social 9.330.273,62 € 89,39 € 8,74 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 23.051.895,71 € 220,86 € 21,58 %
Actuacions de caràcter econòmic 10.696.449,12 € 102,48 € 10,01 %
Actuacions de caràcter general 17.523.099,21 € 167,89 € 16,41 %
Total 106.809.986,03 € 1.023,35 €

Cerca una partida específica