Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

337,76 €
Pressupost actual / hab.: 445,96 €

Pressupost inicial

35,25 M€
Pressupost actual: 46,55 M€

% execució

85,27 %
Despesa real són 39,69 M€

% sobre el total del press.

43,58 %

Mitjana despesa provincial

35,25 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 31,37% 11,06 M€
Habitatge i urbanisme 9,59% 3,38 M€
Benestar comunitari 50,60% 17,84 M€
Medi ambient 8,44% 2,98 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.