Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

333,12 €
Pressupost actual / hab.: 335,34 €

Pressupost inicial

36,14 M€
Pressupost actual: 36,38 M€

% execució

0,00 %
Ingrés real són 0 €

% sobre el total del press.

24,42 %

Mitjana ingrés provincial

36,14 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 72,11% 26,06 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,62% 224.000 €
De comunitats autònomes 21,04% 7,6 M€
D'entitats locals 6,23% 2,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.