Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

5,72 €
Pressupost actual / hab.: 5,72 €

Pressupost inicial

620.000 €
Pressupost actual: 620.000 €

% execució

25,94 %
Ingrés real són 160.807,61 €

% sobre el total del press.

0,42 %

Mitjana ingrés provincial

620.000 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 6,45% 40.000 €
Interessos de dipòsits 81,29% 504.000 €
Rendes de béns immobles 9,68% 60.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 2,58% 16.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.