Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

137,96 €
Pressupost actual / hab.: 166,83 €

Pressupost inicial

14,97 M€
Pressupost actual: 18,1 M€

% execució

4,72 %
Despesa real són 853.444,83 €

% sobre el total del press.

12,15 %

Mitjana despesa provincial

14,97 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 28,69% 4,29 M€
Gestió del sistema tributari 0,19% 28.000 €
Gestió del patrimoni 70,25% 10,51 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 0,87% 130.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.