L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 15 juny 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

88 %
Ingressos pressupostats 171,89 M€
Pressupost inicial 148,37 M€
Ingressos executats 152,32 M€
El 2020 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

78 %
Despeses pressupostades 171,89 M€
Pressupost inicial 148,37 M€
Despeses executades 134,34 M€
El 2020 l'execució va ser del 81 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria