L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

88 %
Ingressos pressupostats 141,69 M€
Pressupost inicial 123,54 M€
Ingressos executats 125,95 M€
El 2019 l'execució va ser del 90 %

Execució de despeses

81 %
Despeses pressupostades 141,69 M€
Pressupost inicial 123,54 M€
Despeses executades 115,05 M€
El 2019 l'execució va ser del 90 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria