L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 09 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

90 %
Ingressos pressupostats 128,13 M€
Pressupost inicial 107,03 M€
Ingressos executats 115,87 M€
El 2018 l'execució va ser del 93 %

Execució de despeses

90 %
Despeses pressupostades 128,13 M€
Pressupost inicial 106,81 M€
Despeses executades 115,95 M€
El 2018 l'execució va ser del 90 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria