Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 02 juliol 2022.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

50 %
Ingressos pressupostats 159,52 M€
Pressupost inicial 136,36 M€
Ingressos executats 79,78 M€
El 2021 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

30 %
Despeses pressupostades 159,52 M€
Pressupost inicial 136,36 M€
Despeses executades 48,48 M€
El 2021 l'execució va ser del 78 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria