Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 31 gener 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

81 %
Ingressos pressupostats 169,12 M€
Pressupost inicial 136,36 M€
Ingressos executats 137,27 M€
El 2021 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

75 %
Despeses pressupostades 169,12 M€
Pressupost inicial 136,36 M€
Despeses executades 128,49 M€
El 2021 l'execució va ser del 78 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria