Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

324,30 €
Pressupost actual / hab.: 355,16 €

Pressupost inicial

33,85 M€
Pressupost actual: 37,07 M€

% execució

99,86 %
Despesa real són 37,02 M€

% sobre el total del press.

34,71 %

Mitjana despesa provincial

33,85 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,94% 994.065,47 €
Personal eventual 1,87% 632.624,56 €
Personal funcionari 42,15% 14,27 M€
Personal laboral 23,82% 8,06 M€
Altre personal 0,07% 25.000 €
Incentius al rendiment 7,35% 2,49 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,81% 7,38 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.