Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

411,68 €
Pressupost actual / hab.: 411,68 €

Pressupost inicial

42,6 M€
Pressupost actual: 42,6 M€

% execució

103,37 %
Ingrés real són 44,03 M€

% sobre el total del press.

38,65 %

Mitjana ingrés provincial

2,4 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,21% 89.848,24 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 79,74% 33,97 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 1,31% 558.513,23 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,61% 5,37 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 6,13% 2,61 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.