Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

45,33 €
Pressupost actual / hab.: 45,33 €

Pressupost inicial

4,69 M€
Pressupost actual: 4,69 M€

% execució

103,52 %
Ingrés real són 4,86 M€

% sobre el total del press.

4,26 %

Mitjana ingrés provincial

286.015,87 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 4,69 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.