Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

24,27 €

Pressupost inicial

2,59 M€

% execució

104,19 %
Despesa real són 2,7 M€

% sobre el total del press.

2,59 %

Mitjana despesa provincial

156.451,73 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 37,80% 979.752,57 €
Parcs i jardins 60,38% 1,57 M€
Protecció i millora del medi ambient 1,82% 47.172,08 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,42% 1,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,58% 1,52 M€