Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

397,62 €

Pressupost inicial

42,43 M€

% execució

88,96 %
Despesa real són 37,74 M€

% sobre el total del press.

37,05 %

Mitjana despesa provincial

280.181,24 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 5,10% 2,16 M€
Reparacions, manteniment i conservació 4,23% 1,8 M€
Material, subministraments i d'altres 76,92% 32,64 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,85% 358.980 €
Despeses de publicacions 0,02% 7.587,57 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 9,61% 4,08 M€
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre 3,27% 1,39 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.