Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

17,38 €

Pressupost inicial

1,85 M€

% execució

142,61 %
Despesa real són 2,64 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

85.920,2 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 52,54% 974.175,37 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 1,08% 19.967,24 €
Arrendaments de material de transport 16,99% 315.000 €
Arrendaments de mobiliari i estris 3,53% 65.538,17 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 3,43% 63.600 €
Cànons 22,43% 415.946,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.