Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

6,85 €
Pressupost actual / hab.: 3,26 €

Pressupost inicial

715.000 €
Pressupost actual: 340.355,01 €

% execució

88,76 %
Despesa real són 302.090,75 €

% sobre el total del press.

0,32 %

Mitjana despesa provincial

715.000 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,60% 705.000 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,40% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.