Sanitat

Pressupost inicial / hab.

54,82 €

Pressupost inicial

5,88 M€

% execució

67,59 %
Despesa real són 3,97 M€

% sobre el total del press.

5,65 %

Mitjana despesa provincial

75.014,76 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 85,91% 5,05 M€
Accions públiques relatives a la salut 14,09% 827.900,52 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,39% 375.740,52 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,73% 336.901 €
Transferències corrents 1,96% 115.259 €
Transferències de capital 85,91% 5,05 M€