Sanitat

Pressupost inicial / hab.

55,98 €
Pressupost actual / hab.: 56,52 €

Pressupost inicial

5,94 M€
Pressupost actual: 6 M€

% execució

15,57 %
Despesa real són 934.084,66 €

% sobre el total del press.

4,86 %

Mitjana despesa provincial

5,94 M€

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 15,04% 893.938,67 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 84,96% 5,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.