Cultura

Pressupost inicial / hab.

50,73 €
Pressupost actual / hab.: 55,12 €

Pressupost inicial

5,25 M€
Pressupost actual: 5,7 M€

% execució

97,58 %
Despesa real són 5,57 M€

% sobre el total del press.

5,18 %

Mitjana despesa provincial

411.743,11 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,64% 715.932,37 €
Joventut 4,11% 215.601,28 €
Biblioteques i arxius 23,63% 1,24 M€
Museus i arts plàstiques 0,00% 0 €
Promoció cultural 58,62% 3,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.