Esport

Pressupost inicial / hab.

23,49 €

Pressupost inicial

2,52 M€

% execució

105,16 %
Despesa real són 2,65 M€

% sobre el total del press.

2,42 %

Mitjana despesa provincial

186.072,14 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 96,07% 2,42 M€
Promoció i foment de l'esport 3,93% 99.061,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,53% 63.646,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,04% 126.971,44 €
Transferències corrents 92,43% 2,33 M€