Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

209,14 €

Pressupost inicial

22,33 M€

% execució

102,73 %
Ingrés real són 22,94 M€

% sobre el total del press.

22,29 %

Mitjana ingrés provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 84,49% 18,87 M€
De comunitats autònomes 14,71% 3,29 M€
D'entitats locals 0,63% 141.772 €
D'empreses privades 0,16% 36.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 10 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.