Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

238,61 €
Pressupost actual / hab.: 266,80 €

Pressupost inicial

24,9 M€
Pressupost actual: 27,85 M€

% execució

100,77 %
Ingrés real són 28,06 M€

% sobre el total del press.

26,02 %

Mitjana ingrés provincial

24,9 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,22% 18,98 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,81% 202.500 €
De comunitats autònomes 17,98% 4,48 M€
D'entitats locals 4,87% 1,21 M€
D'empreses privades 0,05% 12.500 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,06% 16.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.