Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

280,77 €
Pressupost actual / hab.: 312,14 €

Pressupost inicial

29,81 M€
Pressupost actual: 33,14 M€

% execució

92,52 %
Ingrés real són 30,66 M€

% sobre el total del press.

22,33 %

Mitjana ingrés provincial

29,81 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,90% 22,92 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,75% 224.000 €
De comunitats autònomes 15,47% 4,61 M€
D'entitats locals 6,87% 2,05 M€
D'empreses privades 0,00% 0 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.