Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

297,17 €
Pressupost actual / hab.: 314,17 €

Pressupost inicial

31,55 M€
Pressupost actual: 33,35 M€

% execució

49,38 %
Ingrés real són 16,47 M€

% sobre el total del press.

24,46 %

Mitjana ingrés provincial

31,55 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,84% 24,24 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,71% 224.000 €
De comunitats autònomes 15,48% 4,88 M€
D'entitats locals 6,97% 2,2 M€
D'empreses privades 0,00% 0 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.