Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

321,17 €
Pressupost actual / hab.: 351,70 €

Pressupost inicial

34,84 M€
Pressupost actual: 38,15 M€

% execució

98,07 %
Ingrés real són 37,41 M€

% sobre el total del press.

29,06 %

Mitjana ingrés provincial

34,84 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 73,79% 25,71 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,64% 224.000 €
De comunitats autònomes 19,97% 6,96 M€
D'entitats locals 5,60% 1,95 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.