Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

326,40 €
Pressupost actual / hab.: 330,51 €

Pressupost inicial

34,84 M€
Pressupost actual: 35,28 M€

% execució

0,24 %
Ingrés real són 83.571,84 €

% sobre el total del press.

26,87 %

Mitjana ingrés provincial

34,84 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 73,79% 25,71 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,64% 224.000 €
De comunitats autònomes 19,97% 6,96 M€
D'entitats locals 5,60% 1,95 M€
D'empreses privades 0,00% 0 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.