Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

42,08 €

Pressupost inicial

4,49 M€

% execució

98,48 %
Ingrés real són 4,42 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

117.088,26 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 1,11% 50.000 €
Dividends i participació en beneficis 89,09% 4 M€
Rendes de béns immobles 7,35% 330.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 2,45% 110.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.