Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

325,21 €

Pressupost inicial

33,56 M€

% execució

99,37 %
Ingrés real són 33,35 M€

% sobre el total del press.

24,73 %

Mitjana ingrés provincial

258.320,66 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 0,27% 90.000 €
Interessos de dipòsits 0,30% 100.000 €
Rendes de béns immobles 0,24% 80.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 99,20% 33,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.